Integritetspolicy

Integritetspolicy


På Shelta bryr vi oss om skyddet för dina personuppgifter. I den här integritetspolicyn kan du läsa om hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter, samt vilka rättigheter du har beträffande dina uppgifter.


Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är:


Shelta AB, Andra Långgatan 21, 41328 Göteborg
Organisationsnummer 556714-2012

Shelta utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s nya integritetslagstiftning GDPR och förbehåller oss rätten att ändra den här policyn vid behov. Eventuella förändringar av denna integritetspolicy kommuniceras via våra hemsidor www.shelta.se och www.shelta.eu.


Vad menar vi med personuppgifter?


Med personuppgifter menar vi all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person. Det gäller exempelvis namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, ordernummer och
IP-nummer samt information som du lämnar till våran kundtjänst. Vi samlar in den informationen när du är i kontakt med oss t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller när du besöker vår webbsida.


Varför samlar vi in data?


Vi försöker att i varje enskilt fall samla in så lite data som möjligt och i allra största utsträckning undvika känslig persondata. I vissa fall måste vi dock av olika anledningar samla in personuppgifter, exempelvis i fallen nedan:


Vid köp


Vid köp samlar vi in personuppgifter som behövs för hantering av beställningar, orderbekräftelse samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna skicka dina beställda produkter. Värt att notera är att Footish inte får tillgång till varken betaluppgifter eller personnummer i köpflödet.


Vid kontakt med kundtjänst


När du kontaktar kundtjänst, exempelvis vid frågor, reklamationer och garantiärenden samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Oftast räcker ordernummer och namn men vi kan ibland behöva ytterligare information t.ex. email, telefonnr och adress.


Vid raffles, tävlingar och events


Vi samlar in personuppgifter för att kunna genomföra raffles, events och tävlingar vi anordnar. Vilken data som samlas in varierar från gång till gång, men vi samlar aldrig in mer data än den som behövs för att administrera tävlingen som personen deltagit i.


För marknadsföringssyften


Vi behandlar personuppgifter för att skicka nyheter och erbjudanden via e-post. Vi skickar bara nyhetsbrev till er som har gett medgivande att ni vill ha nyhetsbrev från oss. Ni kan alltid avregistrera er från nyhetsbrevet.


För utveckling av tjänster och service


I vissa undantagsfall behandlar vi dina personuppgifter för att kunna förbättra vår service, våra produkter och våra tekniska system. I de allra flesta fall sker det här på aggregerad, anynom, basis, men i vissa fall kan enskilda beställningar (och därmed kunduppgifter) vara relevanta för det här förbättringsarbete.


För förhindrande av missbruk och brott


Vi sparar personuppgifter för att förhindra och förebygga missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, exempelvis bedrägerier.


För att uppfylla gällande lagkrav


Dina personuppgifter sparas för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser enligt gällande lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och ekonomisk redovisning.


Lagringstider


Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen, eller så länge som det krävs enligt lag.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer dina kontaktuppgifter sparas så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.


Dina rättigheter


Vi svarar på din begäran avseende dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad. När det är tillåtet enligt lag kan vi komma att ta ut en administrativ avgift för att uppfylla din begäran.


Tillgång till data


Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.


Radering, rättelse och begränsning av data


Du har rätt att få dina personuppgifter raderade (alternativt rättade eller begränsade), bland annat om du upplever att uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats, du har återkallat ditt samtycke och det inte finns någon rättslig grund för att behålla dem, eller då vi har behandlat uppgifter på ett felaktigt sätt.
Vi hjälper dig om du så önskar, men var medveten om att i de fall då persondata raderas (eller begränsas/ändras i för hög utsträckning) så kommer vi inte längre att kunna hjälpa dig med reklamationer eller garantiärenden för tidigare ordrar.


Dataportabilitet


Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har lagrat om dig i ett strukturerat och maskinläsningsbart format.


Klagomål


Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.


Skydd av dina personuppgifter


Som kund hos Shelta vill vi att du ska känna dig trygg. Av den anledningen ser vi det som en självklarhet att all trafik är krypterad (skickas över https) mellan vår hemsida och din dator. Vi har också säkerställt att även våra plattformsleverantörer, däribland Jetshop, Specter, Klarna och Dibs, följer den nya GDPR-lagen.

Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder och våra tekniska plattformar för att garantera att så lite uppgifter som möjligt sparas om er kunder, och att de uppgifter som sparas görs så på ett så säkert sätt som möjligt.


Utlämning av personuppgifter till tredje part


Shelta använder sig av olika IT-system i vår verksamhet och vi kan därför komma att dela personuppgifter med leverantörerna till dessa, men endast när det är nödvändigt och endast när det är tillåtet enligt lag. I allra största utsträckning strävar vi att dela data anonymiserad, men i det fall personuppgifter delas har vi tecknat ett PUB-avtal med underleverantören som hanterar personuppgifter på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag och marknadsföringsbolag.

Internt på Shelta har enbart utvald personal tillgång till dina personuppgifter.

Vi kommer ALDRIG att sälja dina personuppgifter till en tredje part.


Lagring av cookies


Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om att cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies (både permanenta och tillfälliga cookies, så kallade session cookies) på din dator, av flera olika anledningar.


Användarupplevelse


Cookies är en central del av internet och utan dem skulle det vara omöjligt att exempelvis lägga saker i en varukorg, vilket i praktiken gör det omöjligt att handla hos oss. Utöver de praktiskt nödvändiga kraven använder vi cookies för att förbättra din köpupplevelse, exempelvis för att hålla koll på vilket land du besöker vår shop från, för att på så sätt kunna ge dig information på rätt språk och i rätt valuta.


Marknadsföring & statistik


Vi använder cookies för att kunna attribuera kunder till olika trafikkällor, för att vi (och våra leverantörer) ska kunna följa resultaten av vår marknadsföring. Vi använder också cookies för att följa användare på vår webplats, för att förbättra kundupplevelsen.


Tredjepartscookies


En tredjepartscookie är en cookie som placeras på din enhet för vår räkning av någon annan än oss. Detta kan exempelvis handla om vissa analystjänster eller tjänster som låter dig dela våra sidor i sociala medier. Shelta använder tredjepartcookies för att samla in statistik i aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics och från sociala medier som Facebook.
I samtliga fall använder vi tredjepartscookies för att förbättra köpupplevelsen för dig som kund.


Avaktiverande av cookies


Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.